סקר להערכת ההוראה בטכניון - אביב תש"פ
הסקר הוא אנונימי, ואין אפשרות לזהות את ממלא השאלון

TECHNION TEACHING SURVEY
2019-2020 Spring Semester


נא להקליד מספר זהות וסיסמא
אחרי כן לחץ על הכפתור Signon
ID: תעודת זהות:
Password: סיסמא (ראשונית)
 

הסיסמא היא הקוד האישי (שמונה ספרות) שניתן לך ע"י מזכירות לימודי הסמכה בעת קבלתך לטכניון.

The password is your personal code (8 digits), provided by the office of Undergraduate Studies at the time of your acceptance to Technion.

בסיום העבודה נא לצאת באופן מסודר ע"י לחיצה על הכפתור EXIT