מסך הזדהות לסטודנט

לפני כניסתך למערכת הקש על
Signon Help
תעודת זהות
סיסמה

בתום העבודה ממולץ ללחוץ על "יציאה" כדי למנוע
בחוות גישה למידע האישי שלך ממשתמשים אחרים במחשב זה