המשאל להערכת ההוראה והקורס בטכניון - אביב תשפ"ב
הסקר הוא אנונימי, ואין אפשרות לזהות את ממלא השאלון
ההערות המילוליות נמסרות למורה בלבד - אנא הביעו את חוות דעתכם בצורה מכובדת ועניינית

Technion Teaching & Course Evaluation - spring 2021/22


נא להקליד מספר זהות וסיסמא
אחרי כן לחץ על הכפתור Signon
ID: תעודת זהות:
Password: סיסמא (ראשונית)
 

הסיסמא היא הקוד האישי (שמונה ספרות) שניתן לך ע"י מזכירות לימודי הסמכה בעת קבלתך לטכניון.

The password is your personal code (8 digits), provided by the office of Undergraduate Studies at the time of your acceptance to Technion.

בסיום העבודה נא לצאת באופן מסודר ע"י לחיצה על הכפתור EXIT