זיהוי מועמדים
Signon Help
הכניסו בבקשה תעודת זהות ומספר תיק
אחרי כן לחצו על כפתור תצוגה
תעודת זהות
מספר תיק


   
מיועד רק למי
שכבר קיבלו את מכתב הקליטה
בדואר מן הטכניון ובו מספר התיק

בתום העבודה מומלץ ללחוץ על "יציאה" כדי למנוע
גישה למידע האישי שלכם ממשתמשים אחרים במחשב זה.
המידע הניתן באמצעות האינטרנט מייצג את
הנתונים כפי שהם ידועים ברגע נתון.אם נפלה טעות בנתונים,
בחישוב או בנהלים,יתוקן המידע בהקדם.
רק הודעה במכתב מן הטכניון מחייבת את הטכניון.