מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד אותות דיבור בסביבה רועשת - 049035

049035 - עיבוד אותות דיבור בסביבה רועשת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   (   מקצועות קדם
) 044202 אותות אקראיים ו -    


יצירה והבנה של דיבור, עיבוד דיבור בחלונות זמן, אנליזה וסינתזה בזמן- תדר, התמרת wavelet, אנליזה רב- רזולוציות, מודיפיקציה בזמן- סקלה, שיערוך תדר- יסודי, שיערוך פורמנטים, מודל החיזוי הלינארי, שיפור אות דיבור בתנאי רעש, הפחתה ספקטראלית, שיחזור איטרטיבי, עיבוד מבוסס מודל, שיערוך אמפליטודה ספקטראלית, שיערוך ספקטרום רעש, תופעת המיסוך במערכת השמיעה, מדדי איכות של דיבור, מערך מיקרופונים, סינון רעש מסתגל( anc ), עיבוד מרחבי ( beamforming ), סינון רעש במערך מיקרופונים, הפרדת מקורות ( bss ).
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2239446 2002 prentice- hall ptr t. f. quatieri discrete- time speech signal processing: principles and practice
2242968 2000 ieee j.r. deller, j.h. hansen, l. proakis j.r. deller, j.h. hansen, l. proakis discrete- time processing of speech signals
2236608 2001 springer .m. brandstein, d. ward eds microphone arrays : signal processing techniques and applications

נערך בתאריך 02/12/2022 בשעה 11:47:46