מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בעבוד אותות 3 - 048939

048939 - נושאים מתקדמים בעבוד אותות 3
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם בתחום עיבוד אותות העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה. סמסטר א' תשע"ח: עיבוד אותות מרחבי. סמסטר א' תשע"ט: עיבוד אותות מרחבי.




ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 prentice-hall n.s. jayant, p. noll digital coding of waveforms principles and applic
1983 prentice-hall r.e. crochier, l.r. rabiner multirate digital signal processing

נערך בתאריך 02/12/2022 בשעה 11:37:57