מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בעבוד אותות 3 - 048939

048939 - נושאים מתקדמים בעבוד אותות 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם בתחום עיבוד אותות העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה. סמסטר א' תשע"ח: עיבוד אותות מרחבי. סמסטר א' תשע"ט: עיבוד אותות מרחבי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2018 , 2018/2019 חורף תשע"ט


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 prentice-hall n.s. jayant, p. noll digital coding of waveforms principles and applic
1983 prentice-hall r.e. crochier, l.r. rabiner multirate digital signal processing

נערך בתאריך 21/06/2019 בשעה 00:25:31