מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד וניתוח אותות מרחביים - 048828 (Current)

048828 - עיבוד וניתוח אותות מרחביים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות       מקצועות קדם
  044202 אותות אקראיים     או


עיבוד מרחבי של אותות במערכי גלאים בתחום הזמן ובתחום התדר, תת-מרחבים של האות ושל הרעש, מעצבי אלומה אופטימליים, מדדי טיב של מערכים, קיפולים מרחביים, כיווניות מרחבית, mvdr, lcmv, gsc, שערוך כיוון ההגעה ושערוך הפרש זמני הגעה, עיצוב אלומה מסתגל, עיצוב אלומה דיפרנציאלי, תכן של תבנית האלומה.
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. ליישם אלגוריתמים לעיבוד מרחבי של אותות בתחום הזמן ובתחום התדר.
2. לתכנן וליישם מעצב אלומה אופטימאלי לסינון מרחבי במערכי גלאים.
הרכב הציון: 30 אחוז הרצאה סמינריונית 70 אחוז פרויקט סיום


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 16:30-18:30 א פרופ' כהן ישראל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2018 wiley-ieee press, j. benesty, i. cohen and j. chen, fundamentals of signal enhancement and array processing,singapore,
2002 john wiley and sons, inc., h. l. van trees, optimum array processing: part iv of detection, estimation, and modulation theory,

נערך בתאריך 02/12/2022 בשעה 10:44:16