מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד אותות מרחבי - 046743 (Current)

046743 - עיבוד אותות מרחבי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   (   מקצועות קדם
) 044202 אותות אקראיים ו -    


מערכי קולטים ועיבוד מרחבי, תבנית אלומות, מערכים לינאריים אחידים, מדדי טיב של מערכים. מעצבי אלומה אופטימליים, mvdr,gsc, lcmv, maximum snr, מעצבי אלומה רחבי סרט. ביטול רעש מסתגל. הפרדת מקורות וביטול הדהודים באותות. איכון מקורות, שערוך כיוון ההגעה ושערוך הפרש זמני הגעה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתכנן מעצב אלומה אופטימאלי לסינון מרחבי במערך קולטים.
2. לשפר ולחלץ אותות הנקלטים במערכי קולטים.
3. לתכנן מסנן lcmv להפחתת רעשים וביטול הדהודים.
4. ליישם אלגוריתם לביטול רעש מסתגל.
5. ליישם אלגוריתם להפרדת מקורות ביטול הדהוד של אותות.
6. לשערך כיוון הגעה והפרש זמני הגעה של אותות.


הערות
המקצוע יינתן בקריאה מודרכת.
ת. בית : יאיר אור


מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 15:30-16:30 א פרופ. כהן ישראל הרצאה 10 11
        מר יאיר אור תרגול 11
 
        פרופ. כהן ישראל
מר יאיר אור
הרצאה 60 69
          תרגול 69


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 john wiley and sons,inc h.l.van trees optimum array processing: part 4 of detection estimation,and modulation theory
2008 springer j.benesty j.benesty microphone array signal processing
1993 prentice-hall,inc d.h.johnson d.h.johnson array signal processing: concepts and techniques

נערך בתאריך 21/06/2019 בשעה 00:01:33