מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד אותות מרחבי - 046743

046743 - עיבוד אותות מרחבי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   (   מקצועות קדם
) 044202 אותות אקראיים ו -    


מערכי קולטים ועיבוד מרחבי, תבנית אלומות, מערכים לינאריים אחידים, מדדי טיב של מערכים. מעצבי אלומה אופטימליים, mvdr,gsc, lcmv, maximum snr, מעצבי אלומה רחבי סרט. ביטול רעש מסתגל. הפרדת מקורות וביטול הדהודים באותות. איכון מקורות, שערוך כיוון ההגעה ושערוך הפרש זמני הגעה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתכנן מעצב אלומה אופטימאלי לסינון מרחבי במערך קולטים.
2. לשפר ולחלץ אותות הנקלטים במערכי קולטים.
3. לתכנן מסנן lcmv להפחתת רעשים וביטול הדהודים.
4. ליישם אלגוריתם לביטול רעש מסתגל.
5. ליישם אלגוריתם להפרדת מקורות ביטול הדהוד של אותות.
6. לשערך כיוון הגעה והפרש זמני הגעה של אותות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 john wiley and sons,inc h.l.van trees optimum array processing: part 4 of detection estimation,and modulation theory
2008 springer j.benesty j.benesty microphone array signal processing
1993 prentice-hall,inc d.h.johnson d.h.johnson array signal processing: concepts and techniques

נערך בתאריך 02/12/2022 בשעה 10:33:24