מקצוע מידע על מקצוע : עבוד ונתוח תמונות - 046200 (Current)

046200 - עבוד ונתוח תמונות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   (   מקצועות קדם
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   ( או
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   ( או
) 094411 הסתברות ת' ו -    
 
  099798 ניהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנות       מקצועות מכילים
 
  236860 עיבוד תמונות דיגיטלי       מקצועות זהים


מבוא לראייה ולעבוד תמונות. אותות ומערכות ליניאריות בדו-מימד. דגימה ושחזור של תמונות: דגימה אחידה, תופעת הקיפול בתמונות ( aliasing ), דגימה על סריג כללי. קוונטיזציה: סקלרית, שיקולים חזותיים, קוונטיזצית צבע. שיפור תמונות: פעולות נקודה, עיצוב היסטוגרמה, סינון והחלקה, הדגשת שפות. שחזור תמונה: שחזור ml, שחזור map. התמרות דיסקרטיות בדו-מימד. ייצוג וניתוח תמונות ברזולוציה משתנה. דחיסת תמונה: מושגים בסיסיים בתורת האינפורמציה, יתירויות בתמונות, דחיסה משמרת, דחיסה לא משמרת. מבוא לראיה ממוחשבת.


הערות
סדנת רשות:
ימי א' ,17.30-18.30 פישבך 403
מתרגל הסדנא : הירש אלעד
מתרגלים : אברדם אביעד ( 2 ), גם אחראי,
ת. מחשב : וולף אדם
ת. "יבשים" :מונין שגיא
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
300
303
304
305
306
311
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ד 03.07.2019 א
      ו 13.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב פרופ. שכנר יואב הרצאה 10 11
354 בנ.מאייר 09:30-10:30 ג מר הירש אלעד
מר אברדם אביעד
תרגול 11
 
165 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב פרופ. שכנר יואב הרצאה 10 12
351 בנ.מאייר 11:30-12:30 ד גב פרג דבורה תרגול 12
 
165 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב פרופ. שכנר יואב הרצאה 10 13
354 בנ.מאייר 13:30-14:30 ג מר אברדם אביעד תרגול 13
 
        פרופ. שכנר יואב הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2018 , 2018/2019 חורף תשע"ט


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1987 addison-wesley r.c. gonzalez and p. wintz digital image processing
חובה 1989 prentice hall a.k. jain fundamentals of digital image processing

נערך בתאריך 21/06/2019 בשעה 00:55:10