מקצוע מידע על מקצוע : עבוד ונתוח תמונות - 046200 (Current)

046200 - עבוד ונתוח תמונות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044131 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 094411 הסתברות ת' ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 094411 הסתברות ת' ו -    
 
  336027 עיבוד תמונות רפואיות (עתר)       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  099798 ניהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנות       מקצועות מכילים
 
  236860 עיבוד תמונות דיגיטלי       מקצועות זהים


מבוא לראייה ולעבוד תמונות. אותות ומערכות ליניאריות בדו-מימד. דגימה ושחזור של תמונות: דגימה אחידה, תופעת הקיפול בתמונות ( aliasing ), דגימה על סריג כללי. קוונטיזציה: סקלרית, שיקולים חזותיים, קוונטיזצית צבע. שיפור תמונות: פעולות נקודה, עיצוב היסטוגרמה, סינון והחלקה, הדגשת שפות. שחזור תמונה: שחזור ml, שחזור map. התמרות דיסקרטיות בדו-מימד. ייצוג וניתוח תמונות ברזולוציה משתנה. דחיסת תמונה: מושגים בסיסיים בתורת האינפורמציה, יתירויות בתמונות, דחיסה משמרת, דחיסה לא משמרת. מבוא לראיה ממוחשבת.


הערות
הקורס יועבר באנגלית באביב תשפ"ג.
סדנת רשות: ימי ה, 8.30-9.30
מועדי בחינות 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 07.08.2023 א
  ה 12.10.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 ג פרופ' שכנר יואב הרצאה 10 11
    16:30-17:30 ג   תרגול 11
 
    09:30-11:30 ג פרופ' שכנר יואב הרצאה 10 12
    15:30-16:30 ד   תרגול 12
 
    09:30-11:30 ג פרופ' שכנר יואב הרצאה 10 13
    10:30-11:30 ה   תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1987 addison-wesley r.c. gonzalez and p. wintz digital image processing
חובה 1989 prentice hall a.k. jain fundamentals of digital image processing

נערך בתאריך 04/02/2023 בשעה 14:51:55