מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים ברובוטיקה - 038785 (Current)

038785 - נושאים מתקדמים ברובוטיקה
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  036026 קינמטיקה דינמיקה ובקרה של רובוטים       מקצועות קדם


קינמטיקה של רובוטים: שימוש ב- קואטרניון, מספרים דואלים בי- קואטרניון וברגים ברובוטים. אחיזה: סוגי מגע עם הגוף, מיסגר כח ומיסגר צורה, אחיזה יציבה, תנועתיות בעזרת יד מרובת אצבעות. בקרה של כוחות מגע. אנליזה של שימושי רובוטים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
433 דייויס 14:30-16:30 ג פרופ. שהם משה הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1979 dover publishing bottema and roth theoretical kinematics
1985 the mit press mason and salishury robot hands and the mechanic of manipulation

נערך בתאריך 12/12/2017 בשעה 00:36:22