מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לביומכניקה של התנועה - 335334

335334 - מבוא לביומכניקה של התנועה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 274001 מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ ו -    
 
  034010 דינמיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  334018 מבוא לביומכניקה- שלד, שריר, תנועה      
  334334 מבוא לביומכניקה של תנועה      


ייצוג גוף האדם כמערכת רב-חולייתית עם גופים קשיחים. נתונים אנתרופומטריים. קינמטיקה ודינמיקה של חוליה. משואת ניוטון-אוילר ולגרנז' למערכת רב-חולייתית. מומנטים וכוחות במפרקים. מערכות בלתי מסויימות. תנודות חד-ציריות ויישום לאימפדנס הביומכני.


נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:57:37