מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לביומכניקה של תנועה - 334334

334334 - מבוא לביומכניקה של תנועה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034028 מכניקת מוצקים 1   (   מקצועות קדם
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו -    
) 104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
 
  034010 דינמיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  334018 מבוא לביומכניקה- שלד, שריר, תנועה      
  335334 מבוא לביומכניקה של התנועה      


ייצוג גוף האדם כמערכת רב-חולייתית עם גופים קשיחים. נתונים אנתרופומטריים. קינמטיקה ודינמיקה של חוליה. משאות ניוטון - אוילר ולגרנז' למערכת רב-חולייתית. מומנטים וכוחות במפרקים. מערכות בלתי מסויימות. תנודות חד-ציריות ויישום לאימפדנס הביומכני.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 wiley j.l. meriam and l.g. kraige dynamics
1999 springer a. tozeren human body dynamics

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:39:15