מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הביומכניקה - 334222

334222 - יסודות הביומכניקה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114071 פיסיקה 1מ       מקצועות קדם
  114074 פיסיקה 1פ'     או
 
  034029 מכניקת מוצקים 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  084505 מכניקת המוצקים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


כוח, מאמץ, דפורמציה, עיבור, חוק הוק המוכלל, חומר אלסטי וויסקואלסטי, מוטות במתיחה, קורות בכפיפה, צינורות בפיתול, מיכלי לחץ, מתח פנים, שיטות אנרגיה, קריסת מוטות ותמט צינורות דקי דופן, קריטריוני כשל, קינמטיקה ודינמיקה של גוף קשיח, מערכות צירים סובבות, דוגמאות מגוף האדם, מפרקים, שרירים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2012 springer n. ozkaya, m. nadin, d.goldsheyder n. ozkaya, m. nadin, d.goldsheyder fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion and deformation
2010 laxami r.k.bansal a textbook of strength of materials: mechanics of solids (si units) 5th edition

נערך בתאריך 21/10/2019 בשעה 05:16:07