מקצוע מידע על מקצוע : מדעי הרפואה:ניתוח אותות ומערכות א - 274138 (Current)

274138 - מדעי הרפואה:ניתוח אותות ומערכות א
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


לימוד מושגי יסוד בניתוח אותות ומערכות מעולם הרפואה. דגימה, ייצוג וניתוח נתונים במרחב הזמן והתדר. תכנות מבני: גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות, משתנים, לולאות, מבני בקרה, קלט ופלט.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 07.02.2020 א
  ג 03.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
805 אולמן 12:30-15:30 א פרופ/ח ברק עמרי הרצאה 10 11
201 אולמן 16:30-18:30 א   תרגול 11
 
805 אולמן 12:30-15:30 א פרופ/ח ברק עמרי הרצאה 10 12
203 אולמן 16:30-18:30 א   תרגול 12
 
805 אולמן 12:30-15:30 א פרופ/ח ברק עמרי הרצאה 10 13
204 אולמן 16:30-18:30 א   תרגול 13


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 wiley-ieee press michael c.k. khoo physiological control: analysis, simulation and estimation
2003 springer j.d. murray mathematical biology

נערך בתאריך 17/11/2019 בשעה 14:43:49