מקצוע מידע על מקצוע : אוטומטים ושפות פורמליות - 236353

236353 - אוטומטים ושפות פורמליות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב       מקצועות קדם
  104290 תורת הקבוצות   ( או
) 106156 לוגיקה מתמטית ו -    
 
  104291 אלגוריתמים קומבינטוריים       מקצועות צמודים
  234247 אלגוריתמים 1      
 
  214912 מודלים חישוביים לפרחי הוראה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234129 מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח      


אוטומטים ושפות רגולריות. אוטומטים לא דטרמיניסטיים. רדוקציה לאוטומטים דטרמיניסטיים. פעולות סגור של שפות רגולריות, הכרעה. משפטי נרוד וקליני. אלגברה של ביטויים רגולריים. מעבר מאוטומט לביטוי רגולרי ולהפך. שפות חסרות הקשר. צורות נורמליות. אוטומטים עם מחסנית. השפות המוגדרות על ידם הן חסרות הקשר, והמשפט ההפוך. למת הניפוח, פעולות סגור על שפות חסרות הקשר, דו-משמעות, parsing.


נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 21:57:22