מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד תמונות ואותות במחשב - 236327

236327 - עיבוד תמונות ואותות במחשב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות צמודים
  094412 הסתברות מ      
  104034 מבוא להסתברות ח'      
 
  236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044130 אותות ומערכות      


הקורס דן ברקע מתמטי ובטכניקות בסיסיות בעיבוד תמונות ובראית מחשב. הנושאים כוללים איפיון אותות ומערכות וניתוחן בתחום המקום והתדר. אלגוריתמים בסיסיים לשיפור תמונות, גילוי שפות, דחיסה, חלוקה לאזורים, ושיטות לתאור תמונות בינאריות.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  r.c. gonzales and p. wintiw digital image processing

נערך בתאריך 17/11/2019 בשעה 15:13:27