מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מתמטיות ליישומי מחשב - 234299

234299 - שיטות מתמטיות ליישומי מחשב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 3   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
) 104166 אלגברה א' ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104166 אלגברה א' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104167 אלגברה א ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104167 אלגברה א ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104167 אלגברה א   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104166 אלגברה א'   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
 
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות      
  104223 מד"ח וטורי פוריה      
  104284 שיטות נומריות באלגברה לינארית      


טרנספורמציות לינאריות כולל קואורדינטות הומוגניות, פתרון מערכות של משוואות לינאריות, שיטת החילוץ עם pivoting, פרוק lu, מטריצות פס, פרוק qr, מערכות עם מטריצה מלבנית. אופטימיזציה בלי ועם אילוצים, מבוא לשיטות גרדינט, כופלי לגרנז'. פתרון של משוואות דיפרנציאליות רגילות ומערכות לינאריות של משוואות דיפרנציאליות, וקטורים וערכים עצמיים. מבוא לטורי פוריה והתמרות פוריה, dft, fft. קונבולוציה בדידה ורציפה. מבוא לפתרון של משוואות דיפרנציאליות חלקיות, משוואות פרבוליות ואליפטיות.


נערך בתאריך 06/04/2020 בשעה 14:55:31