מקצוע מידע על מקצוע : לוגיקה למדעי המחשב - 234292 (Current)

234292 - לוגיקה למדעי המחשב
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234129 מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח       מקצועות קדם
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה   ( או
) 104293 תורת הקבוצות ו -    
  104290 תורת הקבוצות     או
 
  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  106156 לוגיקה מתמטית      
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב      


תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים: הגדרת התחשיבים, סמנטיקה, מערכות הוכחה, משפטי שלמות ונאותות, משפטי קומפקטיות ושימושיהם.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 07.02.2021 א
  ד 10.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
9 טאוב 10:30-12:30 א פרופ/ח הלל צנזור קרן הרצאה 10 11
    14:30-15:30 א   תרגול 11
 
9 טאוב 10:30-12:30 א פרופ/ח הלל צנזור קרן הרצאה 10 12
8 טאוב 15:30-16:30 ב   תרגול 12
 
9 טאוב 10:30-12:30 א פרופ/ח הלל צנזור קרן הרצאה 10 13
8 טאוב 17:30-18:30 ד   תרגול 13
 
1 טאוב 10:30-12:30 ב פרופ/ח הלל צנזור קרן הרצאה 20 21
4 טאוב 12:30-13:30 ב   תרגול 21
 
1 טאוב 10:30-12:30 ב פרופ/ח הלל צנזור קרן הרצאה 20 22
6 טאוב 10:30-11:30 ד   תרגול 22
 
1 טאוב 10:30-12:30 ב פרופ/ח הלל צנזור קרן הרצאה 20 23
5 טאוב 14:30-15:30 ג   תרגול 23
 
        פרופ/ח הלל צנזור קרן הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 31/10/2020 בשעה 18:39:43