מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למדעי המחשב נ" - 234221 (Current)

234221 - מבוא למדעי המחשב נ'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234106 מבוא למדעי המחשב ר'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234112 מבוא למחשב - שפת סי      
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234121 מבוא לתכנות מערכות      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
  234128 מבוא למחשב שפת פייתון      


הקורס מיועד לסטודנטים בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול. מבנה המחשב. חומרה ותוכנה. ייצוג נתונים. מושגי יסוד ותכנות בשפת פיתון: ערכים, משתנים, ביטויים, טיפוסי נתונים בפייתון, התניות, חוגים (לולאות), פונקציות, רקורסיה, קלט/פלט (טקסטואלי וגרפי). סביבת הפיתוח של פייתון: שטח העבודה, הרצת תוכניות, ניפוי שגיאות. פיתוח מובנה של תוכניות, ארגון מידע במחשב. אלגוריתמים: פיתוח מונחה נכונות ואנליזת סיבוכיות בסיסית. פתרונות אלגוריתמים למיון, חיפוש, בעיות במספרים שלמים.


הערות
מיועד לחדשים מהנ.תעשיה וניהול מתקבלי
חורף תש"ף.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 20.02.2020 א
  ב 16.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
9 טאוב 12:30-14:30 ב ד"ר ארז יעל הרצאה 10 11
          מעבדה 11
504 אולמן 14:30-16:30 ד   תרגול 11
 
9 טאוב 12:30-14:30 ב ד"ר ארז יעל הרצאה 10 12
          מעבדה 12
5 טאוב 08:30-10:30 ה   תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 mit press john v. guttag int. to computation and programming using python, second edition

נערך בתאריך 21/10/2019 בשעה 05:15:20