מקצוע מידע על מקצוע : מערכות ספרתיות - 234145

234145 - מערכות ספרתיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב       מקצועות צמודים
  104166 אלגברה א'      
  104167 אלגברה א      
 
  044145 מערכות ספרתיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב      
  234252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב      


פעולות לוגיות, אלגברה בוליאנית, מערכות צרופים ומימושן באמצעים שונים. שיטות מינימיזציה. אלמנטים לוגיים אלקטרוניים. צפנים שונים. אנליזה ותכנון של מערכות עקיבות סינכרוניות ואסינכרוניות. אלמנטים של זיכרון. מונים ורגיסטרים. דוגמאות תכנון של מערכות ספרתיות של פיקוד ובקרה. שיטות לפישוט מערכות עקיבות. מגבלות פעולתן של מערכות עקיבות.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
mcgraw-hill, 2nd edition z. kohavi switching and finite automata theory

נערך בתאריך 31/10/2020 בשעה 18:30:12