מקצוע מידע על מקצוע : קומבינטוריקה למדעי המחשב - 234141 (Current)

234141 - קומבינטוריקה למדעי המחשב
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'   (   מקצועות קדם
) 104167 אלגברה א ו -    
  104167 אלגברה א   ( או
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'   ( או
) 104167 אלגברה א ו -    
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'   ( או
) 104166 אלגברה א' ו -    
  104166 אלגברה א'   ( או
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'   ( או
) 104166 אלגברה א' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'   ( או
) 104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
 
  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  094347 מתמטיקה דיסקרטית      
  104286 קומבינטוריקה      
  234144 מתמטיקה דיסקרטית מ'      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      


עקרונות ספירה בסיסיים, הבינום של ניוטון, עקרון ההכלה וההפרדה, רקורסיה ואינדוקציה, פונקציות יוצרות, חלוקות. גרפים מכוונים ולא מכוונים, עצים, ספירת עצים, מסלולים אוילריים, עצים מצביים ומספרי קטלן. הקורס מיועד לסטודנטים של מדעי המחשב.


הערות
בקורס ייאכפו דרישות קדם וצמודים.שימו
לב לכך שבקורס כללי רישום, המתפרסמים
באתר לימודי הסמכה.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 22.07.2020 א
  ד 30.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 אוד'בטלר 10:30-12:30 א פרופ/ח יעקובי איתן הרצאה 10 11
          פרויקט 11
601 אולמן 14:30-15:30 א גב בר לב דניאלה תרגול 11
 
1 אוד'בטלר 10:30-12:30 א פרופ/ח יעקובי איתן הרצאה 10 12
          פרויקט 12
6 טאוב 13:30-14:30 ב גב מילמן גל תרגול 12
 
1 אוד'בטלר 10:30-12:30 א פרופ/ח יעקובי איתן הרצאה 10 13
          פרויקט 13
7 טאוב 16:30-17:30 ב מר יוחננוב לב תרגול 13
 
1 אוד'בטלר 10:30-12:30 א פרופ/ח יעקובי איתן הרצאה 10 14
          פרויקט 14
602 אולמן 09:30-10:30 ד מר רשף אלון תרגול 14
 
2 טאוב 08:30-10:30 ב פרופ. עציון טובי הרצאה 20 21
          פרויקט 21
602 אולמן 15:30-16:30 ג מר יהודה גל תרגול 21
 
2 טאוב 08:30-10:30 ב פרופ. עציון טובי הרצאה 20 22
          פרויקט 22
    11:30-12:30 ג מר דורון ארד אילן חיים תרגול 22
 
2 טאוב 08:30-10:30 ב פרופ. עציון טובי הרצאה 20 23
          פרויקט 23
311 אולמן 15:30-16:30 ד גב אלון טל תרגול 23
 
2 טאוב 08:30-10:30 ב פרופ. עציון טובי הרצאה 20 24
          פרויקט 24
311 אולמן 09:30-10:30 ה מר מהלל עידן תרגול 24
 
        פרופ/ח יעקובי איתן הרצאה 60 69
          פרויקט 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1979 computer science press s. even graph algorithm
1973 the macmillan company s. even algorithmic combinatorics whrim ntxwim 3-1

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:33:47