מקצוע מידע על מקצוע : מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח - 234129 (Previous)

234129 - מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה      
  104290 תורת הקבוצות      
  234144 מתמטיקה דיסקרטית מ'      
  236353 אוטומטים ושפות פורמליות      


הגדרות בסיסיות, יחסים, פונקציות, יחסי שקילות וסדר, קבוצות בנות מניה ושיטת הליכסון של קנטור, אוטומטים סופיים (דטרמיניסטיים ולא דטרמיניסטיים), ביטויים רגולריים, למת הניפוח, דקדוקים.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
500
501
502
503
504
505
506
600
601
602
603
604
605
606
700
701
702
703
704
705
707
708
800
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 א 16.02.2020 א
200
203
205
301
302
303
304
305
306
307
309
310
311
312
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 13.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 א ד"ר שינולד שרי הרצאה 10 11
9 טאוב 16:30-18:30 ב מר בן אסייג שי תרגול 11
 
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 א ד"ר שינולד שרי הרצאה 10 12
6 טאוב 15:30-17:30 ג מר בראל אמיל תרגול 12
 
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 א ד"ר שינולד שרי הרצאה 10 13
9 טאוב 08:30-10:30 ד גב אגמון שונית תרגול 13
 
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 א ד"ר שינולד שרי הרצאה 10 14
3 טאוב 16:30-18:30 א מר גורדון אופיר תרגול 14
 
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 א ד"ר שינולד שרי הרצאה 10 15
2 טאוב 16:30-18:30 ד מר סויסה טל תרגול 15
 
9 בלומפילד 10:30-12:30 ג ד"ר רוטבלום רון הרצאה 20 21
9 טאוב 10:30-12:30 א מר גיגי אדיר תרגול 21
 
9 בלומפילד 10:30-12:30 ג ד"ר רוטבלום רון הרצאה 20 22
705 אולמן 10:30-12:30 ה מר רפופורט עומר תרגול 22
 
9 בלומפילד 10:30-12:30 ג ד"ר רוטבלום רון הרצאה 20 23
    15:30-17:30 ג גב מראלי נועה תרגול 23
 
9 בלומפילד 10:30-12:30 ג ד"ר רוטבלום רון הרצאה 20 24
3 טאוב 10:30-12:30 ה גב פרנקל הדר תרגול 24
 
        ד"ר רוטבלום רון הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 האוניברסיטה הפתוחה שמואל זקס ונסים פרנסיז אוטומטים ושפות פורמליות
1992 האוניברסיטה הפתוחה אברהם גינזבורג מתמטיקה דיסקרטית חלק ראשון: תורת הקבוצות
2001 נ. בן צבי מפעלי דפוס בע"מ נתי ליניאל ומיכל פרנס מתמטיקה בדידה
2000 אקדמיה שי גירון ושוני דר מתמטיקה בדידה, מהדורה ב'

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 22:23:40