מקצוע מידע על מקצוע : מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח - 234129 (Current)

234129 - מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה      
  104290 תורת הקבוצות      
  234144 מתמטיקה דיסקרטית מ'      
  236353 אוטומטים ושפות פורמליות      


הגדרות בסיסיות, יחסים, פונקציות, יחסי שקילות וסדר, קבוצות בנות מניה ושיטת הליכסון של קנטור, אוטומטים סופיים (דטרמיניסטיים ולא דטרמיניסטיים), ביטויים רגולריים, למת הניפוח, דקדוקים.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 31.01.2021 א
  ב 15.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
2 טאוב 10:30-12:30 א ד"ר שינולד שרי הרצאה 10 11
    16:30-18:30 ב   תרגול 11
 
2 טאוב 10:30-12:30 א ד"ר שינולד שרי הרצאה 10 12
    15:30-17:30 ג   תרגול 12
 
2 טאוב 10:30-12:30 א ד"ר שינולד שרי הרצאה 10 13
    08:30-10:30 ד   תרגול 13
 
2 טאוב 10:30-12:30 א ד"ר שינולד שרי הרצאה 10 14
    08:30-10:30 ב   תרגול 14
 
2 טאוב 10:30-12:30 א ד"ר שינולד שרי הרצאה 10 15
    16:30-18:30 ד   תרגול 15
 
    10:30-12:30 ג ד"ר רוטבלום רון הרצאה 20 21
    10:30-12:30 א   תרגול 21
 
    10:30-12:30 ג ד"ר רוטבלום רון הרצאה 20 22
    10:30-12:30 ה   תרגול 22
 
    10:30-12:30 ג ד"ר רוטבלום רון הרצאה 20 23
    15:30-17:30 ג   תרגול 23
 
    10:30-12:30 ג ד"ר רוטבלום רון הרצאה 20 24
    08:30-10:30 ה   תרגול 24


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 האוניברסיטה הפתוחה שמואל זקס ונסים פרנסיז אוטומטים ושפות פורמליות
1992 האוניברסיטה הפתוחה אברהם גינזבורג מתמטיקה דיסקרטית חלק ראשון: תורת הקבוצות
2001 נ. בן צבי מפעלי דפוס בע"מ נתי ליניאל ומיכל פרנס מתמטיקה בדידה
2000 אקדמיה שי גירון ושוני דר מתמטיקה בדידה, מהדורה ב'

נערך בתאריך 22/09/2020 בשעה 11:41:37