מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתכנות לרפואנים - 234108

234108 - מבוא לתכנות לרפואנים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274200 למודי מחשב ברפואה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  234109 מבוא למחשב - פורטרן       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  234106 מבוא למדעי המחשב ר'       מקצועות מכילים
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      


קורס זה יתן לסטודנט לרפואה את ההכרות הראשונית עם המחשב ותכנותו.
1. מבנה המחשב ופעולות פשוטות של מערכת ההפעלה.
2. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות.
3. מושגי יסוד בשפה עילית: פעולות בקרה, פעולות על מערכים, שגרות ופרמטרים.
4. תכנות מבני ותכן top-down. במהלך הקורס ינתנו דוגמאות משטחי הרפואה והביולוגיה.


נערך בתאריך 30/05/2020 בשעה 00:03:26