מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למחשב הנ. מכונות - 234102

234102 - מבוא למחשב הנ. מכונות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234104 מבוא למחשב הנ. כימית - פורטרן       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234106 מבוא למדעי המחשב ר'      
  234109 מבוא למחשב - פורטרן      
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234112 מבוא למחשב - שפת סי      
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      


מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת c. פעולות במערכים: מיון וחיפוש. תכנות מבני. ניפוי שגיאות. מדדים ליעילות האלגוריתם. בעיות במספרים שלמים. בעיות במספרים ממשיים. התכנסות. אלגוריתמים בסיסיים באנליזה נומרית. דוגמאות מתחום הנדסת מכונות.


נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:28:46