מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1 ר - 114248

114248 - פיסיקה 1 ר
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114051 פיסיקה 1      
  114071 פיסיקה 1מ      
  114074 פיסיקה 1פ'      
  114077 פיסיקה 1ל      
  115248 פיסיקה 1רל      


מיועד לתלמידי רפואה בלבד. מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק א'-מכניקה או פטור ממנה. וקטורים, חוקי התנועה של ניוטון, עבודה ואנרגיה, תנועה סיבובית, מומנט כח, תנועה הרמונית פשוטה, הידרוסטטיקה והידרודינמיקה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 06/04/2020 בשעה 14:47:56