מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2ממ - 114075

114075 - פיסיקה 2ממ
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
 
  114072 פיסיקה 2מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114076 פיסיקה 2פ'      
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114052 פיסיקה 2      
  114078 פיסיקה 2ל      


*** מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה. מקצועות צמודים:(104013 ו- 104035) או 104032. אלקטרוסטטיקה, שדה ופוטנציאל חשמליים, הזרם החשמלי, השדות המלווים מטען נע, שדה מגנטי, השראות, משוואות מקסוול ופתרונם, מעגלי זרם חילופין. מבוא לגלים, נפיצה, שבירה, מהירות פזה וחבורה, תנע ואנרגיה של גל אלקטרומגנטי, קיטוב, התאבכות ועקיפה.


הערות
הקורס מכיל שעתיים סדנא בתאום עם
הסטודנטים.
מתרגל אחראי: אנטון ליבשיץ.
בקורס שעתיים סדנא בתאום עם הסטו.
אחראי סדנא: גל גומפל.
תר 12+11- ילמדו יחד באולמן חדר .204
לנוחיותכם, נפתח תרגיל חדש 26 -
ביום ב' .10.30-12.30
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
300
301
302
304
305
306
307
310
311
500
501
502
503
504
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ה 18.07.2019 א
150
240
241
430
440
640
ה.אויר
ה.אויר
ה.אויר
דייויס
דייויס
דייויס
13:00-16:00 ה 26.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 10:30-12:30 ב פרופ. רוזן יורם הרצאה 10 11
323 פיסיקה 08:30-10:30 ד
204 אולמן 12:30-14:30 א מר ליבשיץ אנטון תרגול 11
 
1 סגו 10:30-12:30 ב פרופ. רוזן יורם הרצאה 10 12
323 פיסיקה 08:30-10:30 ד
  אולמן 12:30-14:30 א מר פצוק אנטולי תרגול 12
 
1 סגו 10:30-12:30 ב פרופ. רוזן יורם הרצאה 10 13
323 פיסיקה 08:30-10:30 ד
803 אולמן 14:30-16:30 ג מר פצוק אנטולי תרגול 13
 
1 סגו 10:30-12:30 ב פרופ. רוזן יורם הרצאה 10 14
323 פיסיקה 08:30-10:30 ד
601 אולמן 08:30-10:30 ה מר ליבשיץ אנטון תרגול 14
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א ד"ר וקסלר הגר הרצאה 20 21
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ג
602 אולמן 08:30-10:30 ד מר גומפל גל תרגול 21
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א ד"ר וקסלר הגר הרצאה 20 22
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ג
203 אולמן 12:30-14:30 ה מר כהן משה-ישי תרגול 22
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א ד"ר וקסלר הגר הרצאה 20 23
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ג
203 אולמן 08:30-10:30 ה מר כהן משה-ישי תרגול 23
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א ד"ר וקסלר הגר הרצאה 20 24
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ג
602 אולמן 10:30-12:30 ב מר אילן גיל תרגול 24
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א ד"ר וקסלר הגר הרצאה 20 25
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ג
602 אולמן 15:30-17:30 ב מר אילן גיל תרגול 25
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א ד"ר וקסלר הגר הרצאה 20 26
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ג
704 אולמן 10:30-12:30 ב   תרגול 26
 
        פרופ. רוזן יורם הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1985 mcgraw-hill edward m. purcell electricity and magnetism (berkeley,vol.2)
1968 mcgraw-hill frank s. crawford jr. waves (berkely vol.3)

נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 13:36:42