מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1פ" - 114074 (Current)

114074 - פיסיקה 1פ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם
 
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'       מקצועות צמודים
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      
 
  114071 פיסיקה 1מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114248 פיסיקה 1 ר      
  115248 פיסיקה 1רל      
 
  114003 פיסיקה 1 לביולוגים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114014 מכניקה וגלים      
  114051 פיסיקה 1      
  114077 פיסיקה 1ל      


מקצוע קדם: בחינת סיווג בפיסיקה חלק א' - מכניקה או פטור ממנה. חוקי ניוטון, טרנספורמציית גליליי. מערכות לא אינרציאליות. שימור אנרגיה, תנע קווי וזוויתי. מערכות רבות חלקיקים. דינמיקה של גוף צפיד. תנועה הרמונית מאולצת ומרוסנת. גרביטציה ותנועה קפלרית. פרצסיה. מכניקה יחסותית-טרנספומציות לורנץ לוקטורים של מקום-זמן ותנע-אנרגיה. טרנספורמציה של וקטור המהירות. דינמיקה יחסותית. פוטונים.


הערות
מיועד לסטודנטים מפיסיקה,חשמל-פיסיקה
מתמטיקה-פיסיקה, חומרים-פיסיקה
וביורפו-פיסיקה.
למקצוע ינתנו שעתיים נוספות לצורך
תגבור והשלמות בתאום עם הסטודנטים.
אחראי סדנא: רוני גופמן וניצן בלאו.
מתרגלת אחראית: אלכסנדרה בקמן.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 29.01.2020 א
  ד 26.02.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 10:30-12:30 ג פרופ. קרן עמית הרצאה 10 11
323 פיסיקה 08:30-10:30 ה
  לוינ-פיס 10:30-12:30 א גב בקמן אלכסנדרה תרגול 11
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ג פרופ. קרן עמית הרצאה 10 12
323 פיסיקה 08:30-10:30 ה
433 דייויס 10:30-12:30 א גב גופמן רוני אנה תרגול 12
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ג פרופ. קרן עמית הרצאה 10 13
323 פיסיקה 08:30-10:30 ה
203 אולמן 10:30-12:30 ב גב בקמן אלכסנדרה תרגול 13
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ג פרופ. קרן עמית הרצאה 10 14
323 פיסיקה 08:30-10:30 ה
504 אולמן 10:30-12:30 ב מר בלאו ניצן תרגול 14


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1973 mcgraw - hill kittel c mechanics
2003 חמו"ל אגמון דוד מכניקה קלאסית ויחסותית

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:48:18