מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2 - 114052

114052 - פיסיקה 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114077 פיסיקה 1ל ו -    
 
  114078 פיסיקה 2ל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114064 פיסיקה 101      
 
  114072 פיסיקה 2מ       מקצועות מכילים
  114075 פיסיקה 2ממ      
  114076 פיסיקה 2פ'      


***מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה.*** חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטטיקה, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, קבלים וחומרים דיאלקטריים. חוק אום, מעגלי cr, שדה מגנטי, חוק אמפר, חוק פרדי, השראות, תכונות מגנטיות של חומר, משוואות מקסוול. גלים: גלים מכניים, שרשרת אוסצילטורים, גלי רוחב במיתר, גלים אקוסטיים בנוזל או בגז, תנאי שפה, גלים עומדים: ספקטרום תדרים. גלים מתקדמים: מהירות פאזה ומהירות חבורה, שבירה והחזרה, החזרה מלאה. עקרון הויגנס: עקיפה והתאבכות, פיזור בראג. גלים אלקטרומגנטיים בריק, קיטוב.


הערות
מתרגל אחראי: רון בסלר.
מועדי בחינות 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
300
301
309
310
311
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 27.09.2019 א
301 אולמן 09:00-12:00 ו 08.11.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 11
323 פיסיקה 12:30-13:30 ב
1 פיסיקה 09:30-10:30 ה
1 פיסיקה 12:30-14:30 ה
502 פיסיקה 13:30-15:30 ב מר גוברין רועי תרגול 11
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 12
323 פיסיקה 12:30-13:30 ב
1 פיסיקה 09:30-10:30 ה
1 פיסיקה 12:30-14:30 ה
502 פיסיקה 14:30-16:30 ה מר מלר דניאל תרגול 12
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 13
323 פיסיקה 12:30-13:30 ב
1 פיסיקה 09:30-10:30 ה
1 פיסיקה 12:30-14:30 ה
323 פיסיקה 13:30-15:30 ב מר בסלר רון תרגול 13
 
        ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 13:36:17