מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2 - 114052

114052 - פיסיקה 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114077 פיסיקה 1ל ו -    
 
  114078 פיסיקה 2ל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114064 פיסיקה 101      
 
  114072 פיסיקה 2מ       מקצועות מכילים
  114075 פיסיקה 2ממ      
  114076 פיסיקה 2פ'      


***מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה.*** חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטטיקה, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, קבלים וחומרים דיאלקטריים. חוק אום, מעגלי cr, שדה מגנטי, חוק אמפר, חוק פרדי, השראות, תכונות מגנטיות של חומר, משוואות מקסוול. גלים: גלים מכניים, שרשרת אוסצילטורים, גלי רוחב במיתר, גלים אקוסטיים בנוזל או בגז, תנאי שפה, גלים עומדים: ספקטרום תדרים. גלים מתקדמים: מהירות פאזה ומהירות חבורה, שבירה והחזרה, החזרה מלאה. עקרון הויגנס: עקיפה והתאבכות, פיזור בראג. גלים אלקטרומגנטיים בריק, קיטוב.


הערות
קב 15+14- ברישום המוקדם מוצעות ל-
ביו-רפואה, ביו-רפואה-רפואה, חומרים
כולל חומרים-כימיה וחומרים-ביולוגיה
לוקחי הקורס.
הרצאה 30 תפתח בהתאם לצורך.
מתרגל אחראי: ינאי פלורסהיים.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
300
301
302
303
304
305
306
307
309
310
311
449
450
502
503
504
506
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ב 15.07.2019 א
302
303
304
305
306
307
505
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 27.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 11
343 פישבך 09:30-10:30 ד
502 אולמן 10:30-11:30 ג מר פלורסהיים ינאי תרגול 11
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 12
343 פישבך 09:30-10:30 ד
505 אולמן 10:30-11:30 ג מר מנגל איתי תרגול 12
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 13
343 פישבך 09:30-10:30 ד
501 אולמן 08:30-09:30 ד מר מנגל איתי תרגול 13
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 14
343 פישבך 09:30-10:30 ד
502 אולמן 08:30-09:30 ד מר בסלר רון תרגול 14
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 15
343 פישבך 09:30-10:30 ד
504 אולמן 16:30-17:30 א מר פלורסהיים ינאי תרגול 15
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 20 21
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
601 אולמן 11:30-12:30 ב מר גוברין רועי תרגול 21
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 20 22
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
231 אמדו 13:30-14:30 ה מר צור עומר תרגול 22
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 20 23
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
502 פיסיקה 15:30-16:30 ב מר גוברין רועי תרגול 23
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 20 24
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
307 אולמן 12:30-13:30 א מר גוברין רועי תרגול 24
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 20 25
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
502 פיסיקה 15:30-16:30 א מר בסלר רון תרגול 25
 
    10:30-12:30 ב פרופ/ח קניגל עמית הרצאה 30 31
    09:30-10:30 ד
          תרגול 31
 
        פרופ/ח קניגל עמית הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        פרופ/ח קניגל עמית הרצאה 77 77
          תרגול 77
 
        ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 80 81
        ד"ר נוימן עדינה מיכל תרגול 81


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 13:46:25