מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2 - 114052 (Current)

114052 - פיסיקה 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114077 פיסיקה 1ל ו -    
 
  114078 פיסיקה 2ל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114064 פיסיקה 101      
 
  114072 פיסיקה 2מ       מקצועות מכילים
  114075 פיסיקה 2ממ      
  114076 פיסיקה 2פ'      


***מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה.*** חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטטיקה, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, קבלים וחומרים דיאלקטריים. חוק אום, מעגלי cr, שדה מגנטי, חוק אמפר, חוק פרדי, השראות, תכונות מגנטיות של חומר, משוואות מקסוול. גלים: גלים מכניים, שרשרת אוסצילטורים, גלי רוחב במיתר, גלים אקוסטיים בנוזל או בגז, תנאי שפה, גלים עומדים: ספקטרום תדרים. גלים מתקדמים: מהירות פאזה ומהירות חבורה, שבירה והחזרה, החזרה מלאה. עקרון הויגנס: עקיפה והתאבכות, פיזור בראג. גלים אלקטרומגנטיים בריק, קיטוב.


הערות
הרצאה 30 תפתח בהתאם לצורך.
מתרגל אחראי: רון בסלר.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 02.02.2020 א
  ג 25.02.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 אוד'בטלר 08:30-10:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 11
1 פיסיקה 08:30-09:30 ד
1 פיסיקה 14:30-15:30 א מר בסלר רון תרגול 11
 
1 אוד'בטלר 08:30-10:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 12
1 פיסיקה 08:30-09:30 ד
1 פיסיקה 14:30-15:30 ג מר לומזוב דניאל תרגול 12
 
1 אוד'בטלר 08:30-10:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 13
1 פיסיקה 08:30-09:30 ד
501 אולמן 09:30-10:30 ד מר מור חן תרגול 13
 
1 אוד'בטלר 08:30-10:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 14
1 פיסיקה 08:30-09:30 ד
501 אולמן 11:30-12:30 א מר לומזוב דניאל תרגול 14
 
1 אוד'בטלר 08:30-10:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 15
1 פיסיקה 08:30-09:30 ד
501 אולמן 16:30-17:30 ד מר לומזוב דניאל תרגול 15
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 20 21
1 פיסיקה 09:30-10:30 ה
503 אולמן 14:30-15:30 א מר זינאתי יוסף תרגול 21
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 20 22
1 פיסיקה 09:30-10:30 ה
501 אולמן 11:30-12:30 ב מר מור חן תרגול 22
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 20 23
1 פיסיקה 09:30-10:30 ה
501 אולמן 13:30-14:30 א מר מור חן תרגול 23
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 20 24
1 פיסיקה 09:30-10:30 ה
501 אולמן 10:30-11:30 ה מר זינאתי יוסף תרגול 24
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 20 25
1 פיסיקה 09:30-10:30 ה
502 אולמן 10:30-11:30 ה מר מנגל איתי תרגול 25
 
    08:30-10:30 ב פרופ/ח פודולסקי דניאל הרצאה 30 31
    08:30-09:30 ד
          תרגול 31
 
        פרופ/ח פודולסקי דניאל הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        פרופ/ח פודולסקי דניאל הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 17/11/2019 בשעה 14:40:21