מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1 - 114051 (Current)

114051 - פיסיקה 1
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות צמודים
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
 
  114077 פיסיקה 1ל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114248 פיסיקה 1 ר      
  115248 פיסיקה 1רל      
 
  114001 פיסיקה 1כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114003 פיסיקה 1 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114064 פיסיקה 101      
 
  114071 פיסיקה 1מ       מקצועות מכילים
  114074 פיסיקה 1פ'      


*** מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק א' - מכניקה או פטור ממנה.*** המקצוע מכיל נושאים במכניקה קלסית. א. מכניקה ניוטונית: הבחנה בין כוחות פנימיים וחצוניים, שימור אנרגיה. תנע ותנע זויתי (למערכת חלקיקים ללא כוחות חיצוניים). דוגמאות של משואות תנועה, טרנספורמצית גלילאי, מערכות מואצות. ב. תורת היחסות הפרטית: מדידת מהירות האור ותכונותיה, עקרון היחסות, טרנספורמצית לורנץ, זמן עצמי, תופעת דופלר יחסותית, אנרגיה ותנע יחסותיים, פיזור, יצירה והתפרקות של חלקיקים.


הערות
מתרגל אחראי: ינאי פלורסהיים.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 06.07.2020 א
  ה 17.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 10:30-12:30 א ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 11
602 אולמן 12:30-13:30 ג מר פלורסהיים ינאי תרגול 11
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 א ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 12
604 אולמן 16:30-17:30 ג מר פלורסהיים ינאי תרגול 12
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 א ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 13
604 אולמן 09:30-10:30 ד ד"ר בקמן אלכסנדרה תרגול 13
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 א ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 14
104 אולמן 09:30-10:30 ה מר דון ירוסלב תרגול 14
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 21
601 אולמן 16:30-17:30 ב מר סבג אביתר תרגול 21
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 22
152 בלומפילד 13:30-14:30 ב מר סבג אביתר תרגול 22
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 23
602 אולמן 14:30-15:30 ד מר סבג אביתר תרגול 23
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 24
602 אולמן 11:30-12:30 א ד"ר בקמן אלכסנדרה תרגול 24
 
323 פיסיקה 08:30-10:30 ה פרופ/ח בלוק בוריס הרצאה 30 31
104 אולמן 08:30-09:30 ד ד"ר בקמן אלכסנדרה תרגול 31
 
323 פיסיקה 08:30-10:30 ה פרופ/ח בלוק בוריס הרצאה 30 32
104 אולמן 15:30-16:30 א ד"ר בקמן אלכסנדרה תרגול 32
 
        פרופ/ח בלוק בוריס הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 06/04/2020 בשעה 15:35:41