מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1 - 114051 (Current)

114051 - פיסיקה 1
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות צמודים
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
 
  114077 פיסיקה 1ל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114248 פיסיקה 1 ר      
  115248 פיסיקה 1רל      
 
  114001 פיסיקה 1כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114003 פיסיקה 1 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114064 פיסיקה 101      
 
  114071 פיסיקה 1מ       מקצועות מכילים
  114074 פיסיקה 1פ'      


*** מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק א' - מכניקה או פטור ממנה.*** המקצוע מכיל נושאים במכניקה קלסית. א. מכניקה ניוטונית: הבחנה בין כוחות פנימיים וחצוניים, שימור אנרגיה. תנע ותנע זויתי (למערכת חלקיקים ללא כוחות חיצוניים). דוגמאות של משואות תנועה, טרנספורמצית גלילאי, מערכות מואצות. ב. תורת היחסות הפרטית: מדידת מהירות האור ותכונותיה, עקרון היחסות, טרנספורמצית לורנץ, זמן עצמי, תופעת דופלר יחסותית, אנרגיה ותנע יחסותיים, פיזור, יצירה והתפרקות של חלקיקים.


הערות
מתרגל אחראי: ינאי פלורסהיים
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 29.01.2020 א
  ד 26.02.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 11
442 דייויס 11:30-12:30 ב מר פלורסהיים ינאי תרגול 11
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 12
620 פיסיקה 13:30-14:30 ב מר פלורסהיים ינאי תרגול 12
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 13
451 דייויס 14:30-15:30 ג מר מנשס מני תרגול 13
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 14
451 אולמן 11:30-12:30 א מר סבג אביתר תרגול 14
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר אלון גדעון הרצאה 20 21
502 פיסיקה 13:30-14:30 א מר סבג אביתר תרגול 21
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר אלון גדעון הרצאה 20 22
620 פיסיקה 11:30-12:30 ג גב כריף מיטל תרגול 22
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר אלון גדעון הרצאה 20 23
640 דייויס 10:30-11:30 ב גב כריף מיטל תרגול 23
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר אלון גדעון הרצאה 20 24
640 דייויס 14:30-15:30 ד מר סבג אביתר תרגול 24
 
        פרופ/ח קרן כנרת הרצאה 80 81
          תרגול 81
 
        פרופ/ח קרן כנרת הרצאה 80 86
          תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:53:13