מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1 - 114051 (Current)

114051 - פיסיקה 1
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות צמודים
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
 
  114077 פיסיקה 1ל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114248 פיסיקה 1 ר      
  115248 פיסיקה 1רל      
 
  114001 פיסיקה 1כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114003 פיסיקה 1 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114064 פיסיקה 101      
 
  114071 פיסיקה 1מ       מקצועות מכילים
  114074 פיסיקה 1פ'      


*** מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק א' - מכניקה או פטור ממנה.*** המקצוע מכיל נושאים במכניקה קלסית. א. מכניקה ניוטונית: הבחנה בין כוחות פנימיים וחצוניים, שימור אנרגיה. תנע ותנע זויתי (למערכת חלקיקים ללא כוחות חיצוניים). דוגמאות של משואות תנועה, טרנספורמצית גלילאי, מערכות מואצות. ב. תורת היחסות הפרטית: מדידת מהירות האור ותכונותיה, עקרון היחסות, טרנספורמצית לורנץ, זמן עצמי, תופעת דופלר יחסותית, אנרגיה ותנע יחסותיים, פיזור, יצירה והתפרקות של חלקיקים.


הערות
מתרגל אחראי: ינאי פלורסהיים
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 29.01.2020 א
  ד 26.02.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 11
704 אולמן 11:30-12:30 ב מר פלורסהיים ינאי תרגול 11
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 12
620 פיסיקה 13:30-14:30 ב מר פלורסהיים ינאי תרגול 12
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 13
451 דייויס 14:30-15:30 ג מר מנשס מני תרגול 13
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 14
602 אולמן 11:30-12:30 א מר סבג אביתר תרגול 14
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר אלון גדעון הרצאה 20 21
502 פיסיקה 13:30-14:30 א מר סבג אביתר תרגול 21
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר אלון גדעון הרצאה 20 22
620 פיסיקה 11:30-12:30 ג גב כריף מיטל תרגול 22
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר אלון גדעון הרצאה 20 23
601 אולמן 10:30-11:30 ב גב כריף מיטל תרגול 23
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ה ד"ר אלון גדעון הרצאה 20 24
601 אולמן 14:30-15:30 ד מר סבג אביתר תרגול 24
 
        פרופ/ח קרן כנרת הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        פרופ/ח קרן כנרת הרצאה 77 77
          תרגול 77
 
        ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 80 81
        ד"ר מיקוליצקי זיו תרגול 81
 
        ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 80 86
        ד"ר מיקוליצקי זיו תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 17/11/2019 בשעה 15:19:51