מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 3 - 104295 (Current)

104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104168 אלגברה ב   (   מקצועות קדם
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104173 אלגברה ליניארית ב'   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104168 אלגברה ב ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104173 אלגברה ליניארית ב' ו -    
  104174 אלגברה ליניארית במ'   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104174 אלגברה ליניארית במ' ו -    
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
 
  104282 חשבון אינפי 3       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


המרחב האוקלידי ה- n ממדי. מושגים מטופולוגיה קבוצתית, קומפקטיות, קשירות, וקשירות מסילתית. העתקות בין מרחבים אוקלידיים, רציפות וגזירות. נוסחת טיילור ומיון נקודות קיצון. משפט הפונקציה הסתומה ומשפט ההעתקה ההפוכה. אקסטרמום עם אילוצים וכופלי לגרנז'. יריעות גזירות ברציפות משוכנות. עקומים, אורך עקום, אינטגרלים קוויים. אינטגרל רימן מרובה, נוסחת החלפת המשתנים, אינטגרל מוכלל. שטח פנים ואינטגרל משטחי. אינטגרל השטף. דיברגנץ ורוטור. משפטי גרין, סטוקס וגאוס. שדות משמרים.


הערות
תרגיל 13 לרישום בלבד, עבור סטודנטים
ממדעי המחשב. מוגבל ל 10- סטודנטים.
תלמידי מתמטיקה יירשמו לתרגילים 11
ו .12-
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 10.02.2020 א
  א 08.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
232 אמדו 12:30-14:30 א פרופ/ח שליט אור משה הרצאה 10 11
232 אמדו 10:30-12:30 ג
232 אמדו 12:30-14:30 ב מר קירי רן תרגול 11
 
232 אמדו 12:30-14:30 א פרופ/ח שליט אור משה הרצאה 10 12
232 אמדו 10:30-12:30 ג
719 אמדו 14:30-16:30 ד מר קירי רן תרגול 12
 
232 אמדו 12:30-14:30 א פרופ/ח שליט אור משה הרצאה 10 13
232 אמדו 10:30-12:30 ג
          תרגול 13

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:26:16