מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקבוצות - 104293 (Current)

104293 - תורת הקבוצות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104002 מושגי יסוד במתמטיקה       מקצועות קדם
 
  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  104290 תורת הקבוצות      
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב      
 
  104290 תורת הקבוצות       מקצועות מכילים


חזרה על פעולות בין קבוצות, סופרמום של קבוצת קבוצות, עוצמות והסדר ביניהן, משפט קנטור ברנשטיין, משפט קנטור על קבוצת החזקה, משפט קניג (הכללת קנטור), חשבון עוצמות, סדר טוב, סודרים, אינדוקציה טרנספיניטית, אקסיומת הבחירה, משפט הסדר הטוב, למת צורן ושימושים.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 16.07.2021 א
  ו 08.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    13:30-15:30 ב פרופ. אהרוני רון הרצאה 10 11
    15:30-16:30 ב גב בדר שקד תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 19/01/2021 בשעה 07:17:50