מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקבוצות - 104290 (Previous)

104290 - תורת הקבוצות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה      
  104293 תורת הקבוצות      
  234129 מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח      
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב      
 
  104293 תורת הקבוצות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


יחסים, פונקציות, פונקציות חד-חד ערכיות, על, הרכב פונקציות. עצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין. משפט קנטור-ברנשטיין-שרודר. פעולות בעוצמות. סדרים חלקיים ופונקציות שומרות סדר. סדרים מלאים, סדר טוב, אקסיומת הבחירה, למת צורן, משפט הסדר הטוב, מספרים סודרים.


הערות
יינתן בפעם האחרונה בסמסטר חורף
תש"פ עבור מתחילי אביב תשע"ט וחוזרים.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
309 אולמן 09:00-12:00 ה 30.01.2020 א
309 אולמן 09:00-12:00 ו 28.02.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
719 אמדו 12:30-13:30 ב פרופ. נבו עמוס הרצאה 10 11
719 אמדו 10:30-12:30 ג
719 אמדו 13:30-14:30 ב מר תבור בר תרגול 11
 
        פרופ. נבו עמוס הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        פרופ. נבו עמוס הרצאה 77 77
          תרגול 77

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:12:18