מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפרנציאליות רגילות א" - 104285 (Previous)

104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104167 אלגברה א   (   מקצועות קדם
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104167 אלגברה א ו -    
  104166 אלגברה א'   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104166 אלגברה א' ו -    
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
 
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח      
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      


משוואות סקלריות מהסדר הראשון - שיטות לפתרון סוגים שונים של משוואות. משפטי קיום ויחידות למשוואות ולמערכות. מערכות ליניאריות n-ממדיות ומשוואות ליניאריות מסדר n. מערכות ומשוואות במקדמים קבועים. משפטי ההפרדה וההשוואה של שטורם, פתרון משוואות בעזרת טורים. בעית שטורם ליוביל למשוואות מסדר שני - קיום ערכים עצמיים ומשפט הפתוח בעזרת פונקציות עצמיות.


הערות
תרגיל 11 מיועד למסלולי מתמטיקה.
תרגיל 12 לרישום בלבד, עבור סטודנטים
ממדעי המחשב. מוגבל ל 10- סטודנטים.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
605
606
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 05.07.2019 א
641 דייויס 17:00-20:00 ה 26.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
814 אמדו 16:30-17:30 א פרופ. ז'יטומרסקי מיכאל הרצאה 10 11
619 אמדו 15:30-17:30 ד
231 אמדו 17:30-18:30 א מר וינטראוב עמית תרגול 11
 
814 אמדו 16:30-17:30 א פרופ. ז'יטומרסקי מיכאל הרצאה 10 12
619 אמדו 15:30-17:30 ד
          תרגול 12
 
        פרופ. ז'יטומרסקי מיכאל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 21/10/2019 בשעה 06:42:03