מקצוע מידע על מקצוע : שיטות נומריות באלגברה לינארית - 104284

104284 - שיטות נומריות באלגברה לינארית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104168 אלגברה ב       מקצועות קדם
  104173 אלגברה ליניארית ב'     או
 
  234299 שיטות מתמטיות ליישומי מחשב       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס מטפל בחישובים נומריים הקשורים באלגברה ליניארית. הנושאים העיקריים שיילמדו במסגרת הקורס הם: שיטות ישירות לפתרון מערכות של משוואות ליניאריות, שיטות אינטרטיביות לפתרון מערכות של משוואות ליניאריות, שיטות של סכום ריבועים מינימלי, שיטות לקירוב ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של מטריצה.


נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 13:21:45