מקצוע מידע על מקצוע : פונקצ" מרוכבות והתמרות אינטגרליות - 104221 (Previous)

104221 - פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
 
  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות      
  234299 שיטות מתמטיות ליישומי מחשב      
 
  104215 פונקציות מרוכבות א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מספרים מרוכבים, פונקציות מרוכבות, גזירות ואנליטיות, משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. המישור הקומפלקסי המורחב, מושג הקונפורמיות. אינטגרל על מסילה של פונקציה קומפלקסית, משפט קושי ומשפט ליוביל. נוסחת קושי לפונקציה ונגזרותיה. טורי חזקות, רדיוס התכנסות, טורי לורן. אפסים, נקודות סינגולאריות ומיונן. משפט השארית וחישוב שאריות. שימוש לחישוב אינטגרלים ממשיים. משפט הארגומנט. התמרת פוריה ותכונותיה. התמרה הפוכה, שוויון פרסבל, קונוולוציה ופונקצית דלתא. שימושים למשוואות דיפ. חלקיות. התמרת לפלס, תכונותיה וההתמרה ההפוכה. שימושים לעיבוד אותות. התמרת z ושימושיה.


הערות
המקצוע מיועד לסטו.מחשמל,חשמל-פזיקה
הנ.מחשבים,חינוך חשמל,חינוך פיזיקה
ביורפואה,ביו-רפואה-רפואה, וביורפואה-
פיזיקה.
מתרגל אחראי: מר אבירם יעקוביאן.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
600
601
602
605
700
701
702
703
704
705
707
708
800
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 29.01.2020 א
500
501
502
503
504
505
600
601
602
605
607
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ג 25.02.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
9 בלומפילד 11:30-12:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 10 11
6 קאהן 08:30-10:30 ד
306 אולמן 10:30-12:30 ב גב זלקמן-סמירין אולגה תרגול 11
 
9 בלומפילד 11:30-12:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 10 12
6 קאהן 08:30-10:30 ד
204 אולמן 10:30-12:30 ג מר יחיא יורם תרגול 12
 
9 בלומפילד 11:30-12:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 10 13
6 קאהן 08:30-10:30 ד
306 אולמן 08:30-10:30 ה גב שמן ליטל תרגול 13
 
250 דייויס 11:30-12:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 20 21
250 דייויס 08:30-10:30 ד
305 אולמן 10:30-12:30 ב מר יעקביאן אבירם תרגול 21
 
250 דייויס 11:30-12:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 20 22
250 דייויס 08:30-10:30 ד
503 אולמן 10:30-12:30 ג מר יעקביאן אבירם תרגול 22
 
311 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר סעדון תפארת הרצאה 30 31
503 אולמן 11:30-12:30 ה
701 אולמן 14:30-16:30 א מר בן דוד נדב תרגול 31
 
311 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר סעדון תפארת הרצאה 30 32
503 אולמן 11:30-12:30 ה
502 אולמן 08:30-10:30 ד גב שמן ליטל תרגול 32
 
311 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר סעדון תפארת הרצאה 30 33
503 אולמן 11:30-12:30 ה
505 אולמן 10:30-12:30 א מר יחיא יורם תרגול 33
 
        ד"ר רבייב דניאל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 prentice hall e.d. saff, a.d. snider fundamentals of complex analysis
1995 הפקולטה למתמטיקה בטכניון ס. זעפרני, א. פינקוס טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

נערך בתאריך 06/04/2020 בשעה 15:31:35