מקצוע מידע על מקצוע : פונקצ" מרוכבות והתמרות אינטגרליות - 104221

104221 - פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
 
  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות      
  234299 שיטות מתמטיות ליישומי מחשב      
 
  104215 פונקציות מרוכבות א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מספרים מרוכבים, פונקציות מרוכבות, גזירות ואנליטיות, משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. המישור הקומפלקסי המורחב, מושג הקונפורמיות. אינטגרל על מסילה של פונקציה קומפלקסית, משפט קושי ומשפט ליוביל. נוסחת קושי לפונקציה ונגזרותיה. טורי חזקות, רדיוס התכנסות, טורי לורן. אפסים, נקודות סינגולאריות ומיונן. משפט השארית וחישוב שאריות. שימוש לחישוב אינטגרלים ממשיים. משפט הארגומנט. התמרת פוריה ותכונותיה. התמרה הפוכה, שוויון פרסבל, קונוולוציה ופונקצית דלתא. שימושים למשוואות דיפ. חלקיות. התמרת לפלס, תכונותיה וההתמרה ההפוכה. שימושים לעיבוד אותות. התמרת z ושימושיה.


הערות
מתרגל אחראי: מר אבירם יעקביאן.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
3
4
5
6
7
8
9
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
09:00-12:00 ד 03.07.2019 א
282
371
דיוויס
דיוויס
13:00-16:00 ב 16.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
309 אולמן 13:30-14:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 10 11
309 אולמן 08:30-10:30 ג
203 אולמן 08:30-10:30 ד מר יחיא יורם תרגול 11
 
309 אולמן 13:30-14:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 10 12
309 אולמן 08:30-10:30 ג
306 אולמן 08:30-10:30 ה מר יעקביאן אבירם תרגול 12
 
304 אולמן 13:30-14:30 א פרופ/ח הרן שי הרצאה 20 21
304 אולמן 08:30-10:30 ג
604 אולמן 08:30-10:30 ד מר בן דוד נדב תרגול 21
 
304 אולמן 13:30-14:30 א פרופ/ח הרן שי הרצאה 20 22
304 אולמן 08:30-10:30 ג
603 אולמן 08:30-10:30 ה מר יחיא יורם תרגול 22
 
        ד"ר רבייב דניאל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 prentice hall e.d. saff, a.d. snider fundamentals of complex analysis
1995 הפקולטה למתמטיקה בטכניון ס. זעפרני, א. פינקוס טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

נערך בתאריך 23/01/2020 בשעה 08:13:01