מקצוע מידע על מקצוע : פונקצ" מרוכבות והתמרות אינטגרליות - 104221 (Current)

104221 - פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות      
  234299 שיטות מתמטיות ליישומי מחשב      
 
  104215 פונקציות מרוכבות א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מספרים מרוכבים, פונקציות מרוכבות, גזירות ואנליטיות, משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. המישור הקומפלקסי המורחב, מושג הקונפורמיות. אינטגרל על מסילה של פונקציה קומפלקסית, משפט קושי ומשפט ליוביל. נוסחת קושי לפונקציה ונגזרותיה. טורי חזקות, רדיוס התכנסות, טורי לורן. אפסים, נקודות סינגולאריות ומיונן. משפט השארית וחישוב שאריות. שימוש לחישוב אינטגרלים ממשיים. משפט הארגומנט. התמרת פוריה ותכונותיה. התמרה הפוכה, שוויון פרסבל, קונוולוציה ופונקצית דלתא. שימושים למשוואות דיפ. חלקיות. התמרת לפלס, תכונותיה וההתמרה ההפוכה. שימושים לעיבוד אותות. התמרת z ושימושיה.


הערות
המקצוע מיועד לסטו.מחשמל,חשמל-פזיקה
הנ.מחשבים,חינוך חשמל,חינוך פיזיקה
ביורפואה,ביו-רפואה-רפואה, וביורפואה-
פיזיקה.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 31.01.2021 א
  א 14.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-12:30 א הרצאה 10 11
    08:30-10:30 ד
    10:30-12:30 ב   תרגול 11
 
    11:30-12:30 א הרצאה 10 12
    08:30-10:30 ד
    10:30-12:30 ג   תרגול 12
 
    11:30-12:30 א הרצאה 10 13
    08:30-10:30 ד
    08:30-10:30 ה   תרגול 13
 
    11:30-12:30 א הרצאה 20 21
    08:30-10:30 ד
    10:30-12:30 ב   תרגול 21
 
    11:30-12:30 א הרצאה 20 22
    08:30-10:30 ד
    10:30-12:30 ג   תרגול 22
 
    10:30-12:30 ב הרצאה 30 31
    11:30-12:30 ה
    14:30-16:30 א   תרגול 31
 
    10:30-12:30 ב הרצאה 30 32
    11:30-12:30 ה
    08:30-10:30 ד   תרגול 32
 
    10:30-12:30 ב הרצאה 30 33
    11:30-12:30 ה
    10:30-12:30 א   תרגול 33


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 prentice hall e.d. saff, a.d. snider fundamentals of complex analysis
1995 הפקולטה למתמטיקה בטכניון ס. זעפרני, א. פינקוס טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

נערך בתאריך 22/09/2020 בשעה 10:50:11