מקצוע מידע על מקצוע : פונקצ" מרוכבות והתמרות אינטגרליות - 104221 (Current)

104221 - פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
 
  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות      
  234299 שיטות מתמטיות ליישומי מחשב      
 
  104215 פונקציות מרוכבות א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מספרים מרוכבים, פונקציות מרוכבות, גזירות ואנליטיות, משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. המישור הקומפלקסי המורחב, מושג הקונפורמיות. אינטגרל על מסילה של פונקציה קומפלקסית, משפט קושי ומשפט ליוביל. נוסחת קושי לפונקציה ונגזרותיה. טורי חזקות, רדיוס התכנסות, טורי לורן. אפסים, נקודות סינגולאריות ומיונן. משפט השארית וחישוב שאריות. שימוש לחישוב אינטגרלים ממשיים. משפט הארגומנט. התמרת פוריה ותכונותיה. התמרה הפוכה, שוויון פרסבל, קונוולוציה ופונקצית דלתא. שימושים למשוואות דיפ. חלקיות. התמרת לפלס, תכונותיה וההתמרה ההפוכה. שימושים לעיבוד אותות. התמרת z ושימושיה.


הערות
המקצוע מיועד לסטו.מחשמל,חשמל-פזיקה
הנ.מחשבים,חינוך חשמל,חינוך פיזיקה
ביורפואה,ביו-רפואה-רפואה, וביורפואה-
פיזיקה.
מתרגל אחראי: מר אבירם יעקוביאן.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 29.01.2020 א
  ג 25.02.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 11:30-12:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 10 11
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
306 אולמן 10:30-12:30 ב גב זלקמן-סמירין אולגה תרגול 11
 
233 אמדו 11:30-12:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 10 12
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
204 אולמן 10:30-12:30 ג מר יחיא יורם תרגול 12
 
233 אמדו 11:30-12:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 10 13
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
306 אולמן 08:30-10:30 ה גב שמן ליטל תרגול 13
 
804 אולמן 11:30-12:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 20 21
804 אולמן 08:30-10:30 ד
204 אולמן 10:30-12:30 ב מר יעקביאן אבירם תרגול 21
 
804 אולמן 11:30-12:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 20 22
804 אולמן 08:30-10:30 ד
503 אולמן 10:30-12:30 ג מר יעקביאן אבירם תרגול 22
 
250 דייויס 10:30-12:30 ב ד"ר סעדון תפארת הרצאה 30 31
6 קאהן 11:30-12:30 ה
603 אולמן 14:30-16:30 א מר בן דוד נדב תרגול 31
 
250 דייויס 10:30-12:30 ב ד"ר סעדון תפארת הרצאה 30 32
6 קאהן 11:30-12:30 ה
604 אולמן 08:30-10:30 ד גב שמן ליטל תרגול 32
 
250 דייויס 10:30-12:30 ב ד"ר סעדון תפארת הרצאה 30 33
6 קאהן 11:30-12:30 ה
604 אולמן 10:30-12:30 א מר יחיא יורם תרגול 33


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 prentice hall e.d. saff, a.d. snider fundamentals of complex analysis
1995 הפקולטה למתמטיקה בטכניון ס. זעפרני, א. פינקוס טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

נערך בתאריך 21/10/2019 בשעה 05:18:48