מקצוע מידע על מקצוע : משואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר - 104219

104219 - משואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   (   מקצועות קדם
) 104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'   ( או
) 104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
) 104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו -    
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'   ( או
) 104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו -    
 
  104213 משוואות דיפרנציאליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות      
  104216 משוואות דיפרנציאליות חלקיות      
 
  104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות       מקצועות מכילים
  104218 משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'      
  104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת'      


טורי פוריה טריגונומטריים, אינטגרל פוריה והתמרת פוריה. התמרת לפלס. תנאים לקיום התמרת לפלס. שימוש למשוואות דיפרנציאליות עם מקדמים קבועים - מקרים לא הומוגניים עם פונקציות לא רציפות. קונבולוציות. משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר ראשון ומסדר שני, מיונם והבאתם לצורה קנונית. משוואות חלקיות פשוטות: משוואות החום, משוואות הגלים ומשוואות לפלס ופואסון.
פתרון של משוואות עם בעיות שפה ותנאי התחלה. משוואות הקו האופייני ומשמעותו. עקרון המכסימום. שיטת הפרדת המשתנים ובעיות שטורם-ליוביל.


נערך בתאריך 22/09/2020 בשעה 11:42:27