מקצוע מידע על מקצוע : פונקציות מרוכבות א" - 104215 (Previous)

104215 - פונקציות מרוכבות א'
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות קדם
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות מכילים
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות      


מספרים מרוכבים. פונקציות מרוכבות, גזירות ואנליטיות, משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. המישור הקומפלקסי המורחב, מושג הקונפורמיות. אינטגרל על מסילה של פונקציה קומפלקסית, משפט קושי. משפט ליוביל והמשפט היסודי של האלגברה. נוסחת קושי לפונקציה ונגזרותיה, טורי חזקות, רדיוס התכנסות, טורי לורן. אפסים, נקודות סינגולאריות ומיונן. משפט השארית וחישוב שאריות. שימוש לחישוב אינטגרלים ממשיים. עקרון הארגומנט ומשפט רושה.


הערות
מיועד לסטודנטים מהמסלולים:
הנ.אוויר,פיזיקה וחומרים-פיזיקה.
מתרגלת אחראית: ד"ר מרינה קרוש-ברם.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
501
502
503
504
505
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ב 17.02.2020 א
800
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 13.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
309 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר קופרמן אלכסנדר הרצאה 10 11
301 אולמן 14:30-15:30 א ד"ר קרוש-ברם מרינה תרגול 11
 
309 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר קופרמן אלכסנדר הרצאה 10 13
301 אולמן 11:30-12:30 ה ד"ר קרוש-ברם מרינה תרגול 13

נערך בתאריך 06/04/2020 בשעה 15:40:03