מקצוע מידע על מקצוע : טורי פורייה והתמרות אינטגרליות - 104214

104214 - טורי פורייה והתמרות אינטגרליות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'   (   מקצועות קדם
) 104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'   ( או
) 104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
 
  104215 פונקציות מרוכבות א'       מקצועות צמודים
  104218 משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'      
  104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת'      
 
  104219 משואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות      
  104223 מד"ח וטורי פוריה      
  234299 שיטות מתמטיות ליישומי מחשב      


מרחבי מכפלה פנימית. מערכות אורתוגונליות. התכנסות בנורמה של טורי פורייה ונגזרותיהם, התכנסות נקודתית ובמידה שווה. התמרת פוריה ותכונותיה. קונבולוציה. שימושים למשוואות דיפרנציאליות חלקיות. התמרת לפלס ותכונותיה. שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות ומשוואות אינטגרליות.


נערך בתאריך 23/01/2020 בשעה 07:59:54