מקצוע מידע על מקצוע : משואות דיפרנציאליות/ת - 104200

104200 - משואות דיפרנציאליות/ת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'   (   מקצועות קדם
) 104133 אלגברה לינארית ח ו -    


משוואות מהסדר הראשון. משפט קיום ויחידות. משוואות פרידות, הומוגניות, מדוייקות, ליניאריות. גורם האינטגרציה. משוואות ליניאריות מסדר n ומערכות ליניאריות. התמרת לפלס והשימוש בה לפתרון משוואות דיפרנציאליות ומערכות. טורי פוריה והתמרת פוריה. משוואות הפרשים ופתרונן בעזרת התמרת לפלס.


נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:19:42