מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 1 - 104195

104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      


שדה המספרים הממשיים. גבולות של סדרות ושל פונקציות ממשיות של משתנה יחיד. רציפות ורציפות במידה שווה של פונקציות של משתנה יחיד. הנגזרת, המשפטים היסודיים על נגזרות. נוסחת טיילור ושימושיה. חקירת פונקציות.


הערות
מתרגלת אחראית: ד"ר מיכל קליינשטרן.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
200
201
202
203
204
205
214
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ג 04.02.2020 א
601
603
607
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 08.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
309 אולמן 14:30-16:30 א פרופ. שפריר איתי הרצאה 10 11
231 אמדו 14:30-16:30 ד
202 אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל תרגול 11
304 אולמן 14:30-16:30 ג
 
309 אולמן 14:30-16:30 א פרופ. שפריר איתי הרצאה 10 12
231 אמדו 14:30-16:30 ד
203 אולמן 14:30-15:30 ב מר לייבזירר שקד תרגול 12
203 אולמן 14:30-16:30 ג
 
        פרופ. שפריר איתי הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        פרופ. שפריר איתי הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 09/07/2020 בשעה 00:32:57