מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה ליניארית ב" - 104173

104173 - אלגברה ליניארית ב'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104166 אלגברה א'       מקצועות קדם
 
  104174 אלגברה ליניארית במ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104171 אלגברה ליניארית ב'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  104168 אלגברה ב       מקצועות מכילים


חזרה על סכומים ישרים ומטריצה מיצגת. המטריצה הצמודה. תתי מרחבים שמורים וצמצום של אופרטור לינארי. הפולינום המינימלי והוכחת משפט קיילי המילטון. משפט הפרוק הפרימרי. אופרטורים נילפוטנטיים ואינדקס הנילפוטנטיות. צורת ג'ורדן ודמיון מטריצות מעל c. מרחבי מכפלה פנימית. המשלים הניצב ותהליך גרם-שמידט. האופרטור הצמוד. אופרטורים צמודים לעצמם. הטלות אורתוגונליות. אופרטורים אוניטריים ואיזומטריות. אופרטורים נורמליים. משפט הפרוק הספקטרלי ולכסון אורתוגונלי. אופרטורים חיוביים ומשפט הפרוק הפולרי. פונקציונליים לינאריים והמרחב הדואלי. תבניות בילינאריות ותבניות ריבועיות. חפיפת מטריצות. מכפלה טנזורית.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
701
702
703
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ב 10.02.2020 א
503 אולמן 09:00-12:00 ה 12.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
232 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר גורביץ מקסים הרצאה 10 11
232 אמדו 15:30-16:30 ג
232 אמדו 16:30-17:30 ג מר וינטראוב עמית תרגול 11
 
        ד"ר גורביץ מקסים הרצאה 60 69
          תרגול 69

נערך בתאריך 22/09/2020 בשעה 11:55:56