מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה  ב - 104168 (Current)

104168 - אלגברה ב
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104002 מושגי יסוד במתמטיקה   (   מקצועות קדם
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
 
  104173 אלגברה ליניארית ב'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104174 אלגברה במ'      


תכונות וחישוב הדטרמיננטה. המטריצה הצמודה. סכומים ישרים והטלות. תתי מרחבים אינווריאנטים, מרחבי מנה. חוג הפולינומים: שורשים ופריקות, אלגוריתם אוקלידס. הפולינומים המינימלי והאופייני ומשפט קיילי המילטון. הפרוק הפרימרי. קיום יחידות צורת ג'ורדן. מכפלה פנימית ואי שוויון קושי שוורץ. ניצבות, בסיס אורתונורמלי ותהליך גרם-שמידט. דואליות, משפט ריס, האופרטור הצמוד. אופרטורים צמודים לעצמם, אוניטריים ונורמלים. לכסון והפרוק ספקטרלי. הפרוק הפולרי. תבניות בילינאריות וריבועיות.


הערות
מתרגל אחראי: מר אלעד צורני.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
102
103
104
105
300
301
303
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 09.07.2021 א
      ב 18.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 בלומפילד 10:30-12:30 א ד"ר גורביץ מקסים הרצאה 10 11
1 סגו 10:30-12:30 ג
603 אולמן 16:30-18:30 ב מר צורני אלעד תרגול 11
 
100 בלומפילד 10:30-12:30 א ד"ר גורביץ מקסים הרצאה 10 12
1 סגו 10:30-12:30 ג
601 אולמן 12:30-14:30 ה גב מונדרר טל תרגול 12
 
        ד"ר גורביץ מקסים הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר גורביץ מקסים הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 16/06/2021 בשעה 05:07:46