מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה א" - 104166

104166 - אלגברה א'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104167 אלגברה א       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104006 אלגברה לינארית      
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      


הגדרת המושג שדה ודוגמאות לשדות, בפרט שדות סופיים (מודולו p). מספרים מרוכבים ופולינומים במספרים מרוכבים. מטריצות ופעולות חשבון בין מטריצות. פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה ומטריצות אלמנטריות, דרוג מטריצות. מערכות משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים ותתי מרחבים. תת המרחב הנפרש ע"י קבוצת וקטורים ואי תלות בין וקטורים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. מטריצות הפיכות. שינוי בסיס ומטריצת מעבר בין בסיסים. העתקות לינאריות מטריצה מיצגת של אופרטור לינארי ודמיון מטריצות. דטרמיננטים. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון אופרטורים ומטריצות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
====================================
תר 32+31- ברישום מוצעים למסלולי
מתמטיקה.
תר 23- בוטל עקב מיעוט משתתפים.
קב 40- עבור נוער בלבד.
מתרגלת אחראית: גב' גלית מזרחי.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
301
302
307
309
310
500
501
504
505
506
600
601
602
603
700
701
702
703
704
705
707
708
800
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
17:00-20:00 א 09.02.2020 א
301
302
303
304
309
310
311
500
502
503
504
505
506
507
600
604
605
606
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ד 04.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
6 קאהן 12:30-14:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 11
206 רבין 12:30-14:30 ג
701 אולמן 10:30-12:30 ב גב פת ניקה תרגול 11
705 אולמן 09:30-10:30 ד
 
6 קאהן 12:30-14:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 12
206 רבין 12:30-14:30 ג
704 אולמן 14:30-16:30 ב מר רוזנברג שי תרגול 12
705 אולמן 10:30-11:30 ד
 
6 קאהן 12:30-14:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 14
206 רבין 12:30-14:30 ג
306 אולמן 14:30-15:30 ב גב מעין הילה תרגול 14
306 אולמן 12:30-14:30 ה
 
1 ח.בניה 12:30-14:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 21
1 סגו 12:30-14:30 ג
303 אולמן 10:30-12:30 ב גב ולך מרים תרגול 21
303 אולמן 09:30-10:30 ד
 
1 ח.בניה 12:30-14:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 22
1 סגו 12:30-14:30 ג
501 אולמן 14:30-16:30 ב מר נעמן צוריאל תרגול 22
501 אולמן 10:30-11:30 ד
 
1 ח.בניה 12:30-14:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 23
1 סגו 12:30-14:30 ג
    14:30-15:30 ב תרגול 23
    12:30-14:30 ה
 
309 אולמן 12:30-14:30 א פרופ/ח בנד רם הרצאה 30 31
309 אולמן 12:30-14:30 ג
202 אולמן 15:30-16:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל תרגול 31
301 אולמן 10:30-12:30 ד
 
309 אולמן 12:30-14:30 א פרופ/ח בנד רם הרצאה 30 33
309 אולמן 12:30-14:30 ג
303 אולמן 16:30-17:30 א גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 33
301 אולמן 08:30-10:30 ד
 
309 אולמן 12:30-14:30 א פרופ/ח בנד רם הרצאה 30 34
309 אולמן 12:30-14:30 ג
306 אולמן 16:30-17:30 א ד"ר ח'רוף עזיז תרגול 34
306 אולמן 08:30-10:30 ד
 
        ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 40 40
          תרגול 40
 
1 כימיה 12:30-14:30 א ד"ר דוד אופיר הרצאה 50 51
205 אולמן 12:30-14:30 ג
804 אולמן 09:30-10:30 ב גב מעין הילה תרגול 51
804 אולמן 08:30-10:30 ה
 
1 כימיה 12:30-14:30 א ד"ר דוד אופיר הרצאה 50 52
205 אולמן 12:30-14:30 ג
304 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר גורליק אירנה תרגול 52
304 אולמן 16:30-17:30 ד
 
1 כימיה 12:30-14:30 א ד"ר דוד אופיר הרצאה 50 53
205 אולמן 12:30-14:30 ג
310 אולמן 15:30-16:30 ב גב מזרחי גלית תרגול 53
302 אולמן 10:30-12:30 ד
 
        ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 19/01/2021 בשעה 06:42:59