מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה א" - 104166 (Current)

104166 - אלגברה א'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104167 אלגברה א       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104006 אלגברה לינארית      
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      


הגדרת המושג שדה ודוגמאות לשדות, בפרט שדות סופיים (מודולו p). מספרים מרוכבים ופולינומים במספרים מרוכבים. מטריצות ופעולות חשבון בין מטריצות. פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה ומטריצות אלמנטריות, דרוג מטריצות. מערכות משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים ותתי מרחבים. תת המרחב הנפרש ע"י קבוצת וקטורים ואי תלות בין וקטורים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. מטריצות הפיכות. שינוי בסיס ומטריצת מעבר בין בסיסים. העתקות לינאריות מטריצה מיצגת של אופרטור לינארי ודמיון מטריצות. דטרמיננטים. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון אופרטורים ומטריצות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
====================================
תר 32+31- ברישום המוקדם, מוצעים ל-
מסלולי מתמטיקה.
מתרגלת אחראית: גב' גלית מזרחי.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 10.02.2021 א
  ג 09.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 11
103 אולמן 12:30-14:30 ג
707 אולמן 10:30-12:30 ב גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 11
707 אולמן 09:30-10:30 ד
 
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 12
103 אולמן 12:30-14:30 ג
708 אולמן 14:30-16:30 ב מר ברסודסקי מיכאל תרגול 12
601 אולמן 10:30-11:30 ד
 
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 13
103 אולמן 12:30-14:30 ג
104 אולמן 14:30-15:30 ב גב מעין הילה תרגול 13
104 אולמן 12:30-14:30 ה
 
803 אולמן 12:30-14:30 א פרופ/ח שפירא אוריאל הרצאה 20 21
803 אולמן 12:30-14:30 ג
802 אולמן 10:30-12:30 ב גב אבירם אפרת תרגול 21
802 אולמן 09:30-10:30 ד
 
803 אולמן 12:30-14:30 א פרופ/ח שפירא אוריאל הרצאה 20 22
803 אולמן 12:30-14:30 ג
803 אולמן 14:30-16:30 ב גב פת ניקה תרגול 22
102 אולמן 10:30-11:30 ד
 
803 אולמן 12:30-14:30 א פרופ/ח שפירא אוריאל הרצאה 20 23
803 אולמן 12:30-14:30 ג
601 אולמן 14:30-15:30 ב מר תבור בר תרגול 23
704 אולמן 12:30-14:30 ה
 
605 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 30 31
605 אולמן 12:30-14:30 ג
704 אולמן 15:30-16:30 ב מר רוזנברג שי תרגול 31
603 אולמן 10:30-12:30 ד
 
605 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 30 32
605 אולמן 12:30-14:30 ג
700 אולמן 15:30-16:30 ב מר דולב אור תרגול 32
606 אולמן 10:30-12:30 ד
 
605 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 30 33
605 אולמן 12:30-14:30 ג
700 אולמן 16:30-17:30 א גב מעין הילה תרגול 33
700 אולמן 08:30-10:30 ד
 
605 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 30 34
605 אולמן 12:30-14:30 ג
706 אולמן 16:30-17:30 א ד"ר קליינשטרן מיכל תרגול 34
605 אולמן 08:30-10:30 ד
 
600 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר וולף עדי הרצאה 40 41
606 אולמן 12:30-14:30 ג
603 אולמן 09:30-10:30 ב גב ולך מרים תרגול 41
705 אולמן 08:30-10:30 ה
 
600 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר וולף עדי הרצאה 40 42
606 אולמן 12:30-14:30 ג
706 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר גורליק אירנה תרגול 42
704 אולמן 16:30-17:30 ד
 
600 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר וולף עדי הרצאה 40 43
606 אולמן 12:30-14:30 ג
705 אולמן 15:30-16:30 ב גב מזרחי גלית תרגול 43
605 אולמן 10:30-12:30 ד
 
        ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 06/12/2020 בשעה 03:25:37