מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה אמ" - 104166 (Current)

104166 - אלגברה אמ'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104066 אלגברה א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104167 אלגברה א      
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104006 אלגברה לינארית      
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      


הגדרת המושג שדה ודוגמאות לשדות, בפרט שדות סופיים (מודולו p). מספרים מרוכבים ופולינומים במספרים מרוכבים. מטריצות ופעולות חשבון בין מטריצות. פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה ומטריצות אלמנטריות, דרוג מטריצות. מערכות משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים ותתי מרחבים. תת המרחב הנפרש ע"י קבוצת וקטורים ואי תלות בין וקטורים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. מטריצות הפיכות. שינוי בסיס ומטריצת מעבר בין בסיסים. העתקות לינאריות מטריצה מיצגת של אופרטור לינארי ודמיון מטריצות. דטרמיננטים. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון אופרטורים ומטריצות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
====================================
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 10.02.2022 א
  א 06.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 א הרצאה 10 11
    12:30-14:30 ג
    09:30-10:30 ב תרגול 11
    08:30-10:30 ה
 
    12:30-14:30 א הרצאה 10 12
    12:30-14:30 ג
    14:30-16:30 ב תרגול 12
    10:30-11:30 ד
 
    12:30-14:30 א הרצאה 10 13
    12:30-14:30 ג
    14:30-15:30 ב תרגול 13
    12:30-14:30 ה
 
    12:30-14:30 א הרצאה 20 21
    12:30-14:30 ג
    10:30-12:30 ב תרגול 21
    09:30-10:30 ד
 
    12:30-14:30 א הרצאה 20 22
    12:30-14:30 ג
    08:30-10:30 ב תרגול 22
    16:30-17:30 ד
 
    12:30-14:30 א הרצאה 20 23
    12:30-14:30 ג
    14:30-15:30 ב תרגול 23
    12:30-14:30 ה
 
    12:30-14:30 א הרצאה 20 24
    12:30-14:30 ג
    15:30-16:30 ב תרגול 24
    10:30-12:30 ד
 
    12:30-14:30 א הרצאה 30 31
    12:30-14:30 ג
    15:30-16:30 ב תרגול 31
    10:30-12:30 ד
 
    12:30-14:30 א הרצאה 30 32
    12:30-14:30 ג
    15:30-16:30 ב תרגול 32
    10:30-12:30 ד
 
    12:30-14:30 א הרצאה 30 33
    12:30-14:30 ג
    16:30-17:30 א תרגול 33
    08:30-10:30 ד
 
    12:30-14:30 א הרצאה 30 34
    12:30-14:30 ג
    16:30-17:30 א תרגול 34
    08:30-10:30 ד


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 28/07/2021 בשעה 01:06:42