מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה לינארית ח - 104133

104133 - אלגברה לינארית ח
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104005 אלגברה 1       מקצועות קדם
  103015 השלמות מתמטיקה     או


חזרה: ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, לכסון. משפט הפרוק הספקטרלי עבור אופרטורים לכסינים. הקשר בין הפולינומים האופיניים של ab ושל ba. פולינום מינימלי. תת מרחבים שמורים. וקטורים עצמיים משותפים. צורת ז'ורדן. שמוש למשואות דיפרנציאליות. חזרה: מרחבי מכפלה פנימית. אופרטור צמוד. אופרטורים אוניטריים ואורתוגונליים. דמיון אוניטרי. משפט שור על דמיון אוניטרי למטריצה משולשת. אפיון ספקטרלי של אופרטורים נורמליים: אוניטריים, הרמיטיים, חיוביים, סקיו-הרמיטיים, שרש של אופרטור חיובי, משפט הפרוק הפולרי, פרוק לפי ערכים סינגולריים, משפט הפרוק הספקטרלי לאופרטורים נורמליים. תבניות ביליניאריות, תבניות רבועיות. משפט ההתמדה של סילבסטר.


נערך בתאריך 21/10/2019 בשעה 05:46:20